Najam viseće radne platforme
Trigon Dizalotehnika d.o.o. povoljno iznamljuje viseće radne platforme.

Za Vas obavljamo procjenu glede odabira stroja za lakše i brže izvođenje radova.

Prije svakog najma stroja potrebno je znati neke poznate parametre kao što su:
- Visina na koju se materijal transportira (m),
- Broj radnika za obavljanje poslova
- Masa i vrsta materijala koji se ugrađuje
- Procjena vremena utrošenog za radove (trajanje najma)

Znajući ove parametre i nakon izlaska na teren možemo odabrati optimalno rješenje za izvođenje radova na visini:
- Odabir viseće radne platforme, njenih dimenzija i nosivosti
- Odabir prikladnog mjesta za montažu na gradilištu

Posjedujemo potpunu dokumentaciju za sve viseće radne platforme (atest), također za svaku pojedinu viseću radnu platformu pribavljamo atest za rad na privremenom gradilištu.

U ponudi najmova visećih radnih platformi nalaze se:
- Dnevni najmovi
- Tjedni najmovi
- Mjesečni najmovi
- Sezonski najmovi (dugoročni)