Najam kosih građevinskih liftova
Trigon Dizalotehnika d.o.o. povoljno iznamljuje kose građevinske liftove.

Za Vas obavljamo procjenu glede odabira stroja za lakše i brže izvođenje radova.

Prije svakog najma stroja potrebno je znati neke poznate parametre kao što su:
- Visina na koju se materijal transportira (m),
- Oblik transportiranog materijala (paketi, rasuto stanje, komadni teret, beton i dr.)
- Masa svakog paketa ili komada za transportiranje
- Vrijeme trajanja cjelokupnog transportiranja materijala (trajanje najma)

Znajući ove parametre i nakon izlaska na teren možemo odabrati optimalno rješenje za traženi transport materijala:
- Odabir lifta s odgovarajućom brzinom dizanja
- Odabir prikladnog mjesta postavljanje lifta na gradilištu
- Odabir ostalih radnji lifta (kip kabao, nosač panela i dr.)

Posjedujemo potpunu dokumentaciju za sve liftove (atest), također za svaki pojedini lift pribavljamo atest za rad na privremenom gradilištu.

U ponudi najmova kosih građevinskih liftova nalaze se:
- Dnevni najmovi
- Tjedni najmovi
- Mjesečni najmovi
- Sezonski najmovi (dugoročno)