Kosi građevinski liftovi

Najam kosih građevinskih liftova

Trigon Dizalotehnika d.o.o. povoljno iznamljuje kose građevinske liftove.

Za Vas obavljamo procjenu glede odabira stroja za lakše i brže izvođenje radova.

Prije svakog najma stroja potrebno je znati neke poznate parametre kao što su:

 • Visina na koju se materijal transportira (m),
 • Oblik transportiranog materijala (paketi, rasuto stanje, komadni teret, beton i dr.)
 • Masa svakog paketa ili komada za transportiranje
 • Vrijeme trajanja cjelokupnog transportiranja materijala (trajanje najma)

Znajući ove parametre i nakon izlaska na teren možemo odabrati optimalno rješenje za traženi transport materijala:

 • Odabir lifta s odgovarajućom brzinom dizanja
 • Odabir prikladnog mjesta postavljanje lifta na gradilištu
 • Odabir ostalih radnji lifta (kip kabao, nosač panela i dr.)

Posjedujemo potpunu dokumentaciju za sve liftove (atest), također za svaki pojedini lift pribavljamo atest za rad na privremenom gradilištu.

U ponudi najmova kosih građevinskih liftova nalaze se:

 • Dnevni najmovi
 • Tjedni najmovi
 • Mjesečni najmovi
 • Sezonski najmovi (dugoročno)GEDA LIFT – Film

Montaža GEDA Lifta pomoću elektrovitla

Prikazuje se jedan rezultat